Biblia 

Biblia jest jedyną natchnioną przez Boga księgą, stanowiącą niepodważalny autorytet i standard, według którego powinny być oceniane wszelkie osobiste objawienia, wskazówki czy instrukcje pochodzące „z góry”. (Hbr. 4,12/ Ks. Jozuego 1,8)

Nowe narodzenie

Każdy człowiek może doświadczyć nowego narodzenia przez przyjęcie Jezusa Chrystusa jako swojego Pana i Zbawiciela. (Rzym. 10,9-10)

Zbawienie

Zbawienie możliwe jest nie z uczynków, a jedynie z łaski Bożej, przez wiarę w śmierć i zmartwychwstanie Jezusa Chrystusa. (Rzym. 3,20; 3,28/ Gal.2,16/ Ef. 2,8-9)

Trójca Święta

Jest jeden Bóg, obecny w trzech osobach: Ojca, Syna i Ducha Świętego.

Oczyszczenie

Jedynie krew Jezusa może oczyścić z grzechu. (III Mojż. 17,11)

Dla każdego

Bóg chce, aby każdy człowiek był zbawiony. (Rzym. 10,13)

Lekarz

Jezus Chrystus jest naszym Zbawicielem, Panem, Wyzwolicielem, Lekarzem i wszystkie aspekty Jego służby są wciąż dostępne dzisiaj. (Iz.53,5/ I Piotr 2,24)

Chrzest w Duchu Świętym

Chrzest w Duchu Świętym, opisany w drugim rozdziale Dziejów Apostolskich jest dostępny dzisiaj dla każdego wierzącego, który o to poprosi. (Dz. Ap. 2,4/ Mar. 16,17)