służba uwielbienia (Marta Rassek)


 

Od samego początku jednym z głównych celów Arki było uwielbianie Jezusa całym sercem i życiem. Stąd też bardzo istotnym elementem funkcjonowania i pracy Kościoła stała się grupa uwielbienia Grupa uwielbienia jest więc bardzo ściśle związana z Kościołem, jego wizją i podejmowanymi działaniami.

Cel tej służby to wzbudzanie chwały dla Boga i zachęcanie Kościoła, by robić to razem. Wierzymy, że Bóg szuka takich, którzy będą Go uwielbiać w duchu i prawdzie (Jan. 4: 22). To nasz cel, nasze pragnienie. Chcemy wyrażać naszą miłość, wdzięczność i chwałę dla Króla Królów – Jezusa ze wszystkich naszych sił, używając różnorodnych talentów i umiejętności poszczególnych osób. Na dziś głównym „narzędziem”, które pomaga nam wspólnie z całym Kościołem wznosić chwałę dla Pana jest muzyka. Pragnieniem i wizją grupy jest jednak wzbogacenie tej służby o inne środki artystycznego (i nie tylko artystycznego) wyrazu, takie jak taniec, sztuki wizualne, multimedia.

Cały czas dążymy do wzrostu zarówno liczebnego jak i jakościowego. Chcemy reprezentować naszego Boga – Jezusa w jak najlepszy sposób. Stąd nasze uczestnictwo w różnych konferencjach i warsztatach uwielbienia, by uczyć się i doskonalić warsztat. Nasz Bóg jest wielki i godzien jest wielkiej chwały.

Bardzo ważnym (kluczowym) elementem tej służby jest standard życia osób tworzących grupę uwielbienia:  ich duchowy wzrost, relacja z Bogiem, nieustanna gotowość dostosowania swego życia do tego, co mówi Słowo Boże. Nie bez znaczenia są też wzajemne relacje oparte na szacunku i miłości, wolne od rywalizacji czy „gwiazdorstwa”. Grupa uwielbienia usługuje głównie na nabożeństwach, ale ma też na swym koncie usługę na chrześcijańskich konferencjach oraz koncerty ewangelizacyjne w takich miejscach jak więzienia, kluby osiedlowe, występy w Poznaniu (np. Stary Rynek, Park Wilsona) i w innych miastach Polski (np. Wrocław, Piła, Wyszków). Wszystko po to, by każdy człowiek miał możliwość poznać realność Jezusa.

Obecnie w służbę uwielbienia zaangażowani są (kolejność alfabetyczna) :

 • Marta Rassek – wokal, prowadzenie uwielbienia
 • Sebastian Badziągowski – klawisze
 • Marcjanna Lipowska – wokal
 • Anna Palczewska – wokal
 • Maria Rassek – wokal
 • Marek Rassek – gitara
 • Piotr Rassek – gitara basowa
 • Paweł Rassek – perkusja

służba pomocy (Andrzej Rassek)


Ktoś powiedział, że „Bóg jest Bogiem porządku… ‘’i miał w tym wiele racji. Bardziej pociąga nas w pracy ład a nie odwieczny bałagan. W naszym Kościele służba porządkowa jest odpowiedzialna za dobrą organizację i praktyczne aspekty działalności wspólnoty. Po prostu chodzi o to, aby było nam lepiej a nie gorzej, kiedy przebywamy razem.

służba książek (Magdalena Krawczyńska)


Salomon powiedział kiedyś: „nabywaj mądrości, i za wszystko, co masz, nabywaj rozumu!‘’. Czytanie właściwych książek jest jednym z najprostszych i najszybszych sposobów nabywania mądrości. Bywa, że mądrość, którą inni nabywali przez lata, przekazują w jednym zdaniu. Warto jest zaufać ludziom, którzy swoje życia poświęcili Bogu i byli na tyle uprzejmi, że podzielili się mądrością na łamach książki. W naszej, kościelnej księgarni znajdziecie naprawdę cenne pozycje, bestsellery światowej sławy pisarzy chrześcijańskich.

służba dystrybucji Słowa (Kamil Stachowski)


Służba Dystrybucji Słowa powstała w początkach istnienia Kościoła Chrześcijańskiego Arka w Poznaniu, około 20 lat temu. Gruntowną reorganizację przeszła na przełomie lat 2004/2005.
Główne zmiany to rezygnacja z rejestracji, archiwizacji i dystrybucji nauczania na kasetach magnetofonowych, wprowadzenie płyt cd i archiwizacja przy użyciu komputera. W tym samym czasie służba otrzymała swoją aktualną nazwę. Na przestrzeni kilku ostatnich lat realizowała różne projekty. Niektóre z nich to :

 • wysyłanie nauczania do kilkunastu rodzin w Polsce, Europie zachodniej i USA,
 • rozsyłanie polskiej wersji kalendarza biblijnego pt. „Rapsodia Realności” wydawanego przez pastorów Chrisa i Anitę Oyakhilome z Nigerii christembassy.org,
 • współpraca z chrześcijańskim radiem Logos z Giżycka.

Ze służbą regularnie współpracuje kilka osób, bez których nie mogłaby się ona właściwie rozwijać. Lider i osoby współpracujące pilnują by w działaniach służby używać nowoczesnych rozwiązań technicznych.

Oprócz działań związanych z nauczaniem i kazaniami, SDS zajmuje się na szeroką skalę tematami dotyczącymi dziedziny Stworzenie – Ewolucja (lider służby jest członkiem Biblijnego Towarzystwa Kreacjonistycznego w Poznaniu inteligentny-projekt.pl). Główny nacisk położony jest na prezentowanie następujących tematów :

 • pokazywanie prawdziwego oblicza ewolucjonizmu
 • jakie zależności występują między chrześcijaństwem i ewolucjonizmem
 • dlaczego wielu ludziom trudno jest przyjąć ewangelię
 • prezentacja różnic między chrześcijaństwem, religią, ewolucjonizmem i nauką.
 • obiektywna interpretacja dowodów naukowych.

Kontakt mailowy – kingdavid@op.pl

służba dzieci (Aleksandra Rassek)


Wierzę, że Bóg ma wspaniały plan dla naszych dzieci! On dał im już wszystko, co potrzebują: zdrowie, powodzenie, przyjaciół, miłość i mnóstwo innych rzeczy, które chcemy, aby nauczyły się przyjmować i widzieć w swoim życiu, a przede wszystkim być za nie wdzięcznymi. Ta służba jest ogromnym błogosławieństwem również dla nas – dorosłych, te dzieciaki pokazują nam swoją ogromną ufność i wiarę oraz swoje piękne, niczym nieskażone serca przepełnione marzeniami i pragnieniami. To do nich należy Królestwo Niebios, a my potrzebujemy stać się takimi jak one (Mt. 18,3).

Nasz wspólny czas spędzamy na czytaniu i rozmawianiu o Biblii, zawsze chętnie słuchamy pytań i szukamy na nie odpowiedzi! Przede wszystkim jednak wierzymy, że Bóg jest zawsze pośród nas i uczy nas swojej nieograniczonej miłości, którą nas obdarzył, a my chcemy przekazywać ją dalej! Jako dorośli pragniemy cieszyć się z nimi z każdych ich sukcesów, jak i być wsparciem w każdej chwili!

służba techniczna (Piotr Rassek)


Wszakże nie to, co duchowe, jest pierwsze, lecz to, co cielesne, potem dopiero duchowe” (1Kor 15:46) – znakomicie zdajemy sobie z tego sprawę! Właśnie dlatego nasze talenty używamy na chwałę Bogu! Chcemy by praca jaką wykonujemy inspirowała ludzi do zmiany postępowania, choćby wymagało to od nas wiele poświęceń. Zadaniem służby jest tzw. robienie dźwięku podczas spotkań niedzielnych, koncertów, ewangelizacji czy imprez w terenie. Do naszej grupy należą młodzi chłopcy/mężczyźni, którzy robią wszystko by w profesjonalny sposób zadbać o jakość brzmienia w trakcie uwielbienia naszego Pana, kazań, wykładów, zajęć szkoły biblijnej itp. Zapraszamy do współpracy!