Groganowie – fotorelacja

Posted by | Wrzesień 25, 2014 | Aktualności, Fotorelacje, slider | No Comments
13

Wieczorami od 19 do 21 września 2014 r. na targach MTP odbywały się spotkania z misjonarzami Fran i Billem Groganami. Spotkania były zorganizowane przede wszystkim dla chorych, a także miały charakter ewangelizacyjny. Od piątku do niedzieli misjonarze poprzez głoszone Słowo Boże i świadectwo, a także kładzenie rąk na chorych, zachęcali wszystkich potrzebujących do przyjęcia uzdrowienia dostępnego dla każdego dzięki Jezusowi, który nie tylko za wszystkie grzechy, ale także za wszystkie choroby, umarł na krzyżu, aby ludzie mogli cieszyć się życiem w pełnym zdrowiu (Ks. Izajasza 53,5; Ew. Mat. 8,17).

13

Bill Grogan opowiadał swoje świadectwo jak Bóg uwolnił go od alkoholizmu i narkotyków, jak całkowicie zmienił jego życie, dzięki czemu wiele lat temu rozpoczęła się jego pasjonująca przygoda w służbie Bogu. Fran Grogan oparła swoje kazanie na wersecie z Dziejów Apostolskich 4,33; mówiła o apostołach i pierwszym Kościele, który miał świadomość wielkiej łaski i wielkiej mocy zawartej w zmartwychwstaniu Jezusa. Opowiadała o tym, że pierwszy Kościół choć nie był idealny: chrześcijanie mieli wiele uprzedzeń, nie rozumieli wszystkiego, jednak byli świadkami zmartwychwstania Jezusa i wiedzieli jak wielka siła się w nim mieści. Nie bali się jej używać również poprzez kładzenie rąk na chorych i uzdrawianie, a także przyjmowanie uzdrowienia.

W pawilonie 14 na targach MTP zachęceni Słowem Bożym ludzie wychodzili do przodu, pozwalali kłaść na siebie ręce i, wierzymy, przyjmowali uzdrowienie. Ci, którzy nie poznali miłości Jezusa wcześniej, poprowadzeni zostali w modlitwie, w której ogłosili Jezusa ich osobistym Panem i Zbawicielem, i otrzymali pewność zbawienia.

Fran i Bill Groganowie jeżdżą po całym świecie, ewngelizują, uzdrawiają mocą Bożą, a także modlą się o to, aby chrześcijanie zostali ochrzczeni Duchem Świętym, co miało również miejsce na targach. Mogliśmy więc obserwować wzruszone aż do łez niezwykłą mocą dzieci Boże.