Marian Rassek - Zgoda na zmianę

Pobierz plik: nagranie

| Lipiec 24, 2016 | Bez kategorii | No Comments

Opis

Wejście w ślady Jezusa zawsze oznacza szereg zmian. Gdy Bóg planuje zmianę, zawsze mówi „ nie bój się, bo Jestem z tobą”. Bogu przynosi się chwałę, gdy żyje się jak On chce.

Wersety

Mat. 14, 22 – 33; Hebr. 12, 1 – 2; Joz. 1, 9; Hebr. 1, 13; Jan, 11, 41 – 42; Jak. 4, 3; Jak. 5, 16; Hebr. 6, 12; Ps. 133; 1 Kor. 12, 4 - 6; Rz. 15, 5 – 7; Filip. 2, 2 – 3; 1 Piotr, 1, 22;1 Kor. 2, 9; Jan 13, 35; Jan 17, 20 – 21; 1 Piotr 4, 17;

Tagi