Marian Rassek - Świat powodów i motywacji

Pobierz plik: nagranie

| Sierpień 13, 2016 | Bez kategorii | No Comments

Opis

Aspekt uzgodnienia - sprawdzenie czy wspólne powody i motywacje są takie same. Kompromis ze światem, religią, cielesnością, itp. sprawia, że wchodzą do naszego życia bożki – efektem jest nieszczerość. Modlitwa to wyraz zrozumienia kim jest Bóg dla danego człowieka. Wymówka zawsze jest dowodem na człowiek trwa przy Bogu nieszczerze.

Wersety

Mat. 18, 19 – 20; 2 Król. 10, 15; 2 Sam. 22, 27; Ps. 23; 2 Kron. 20, 1 – 33; 2 Kor. 6, 4 – 6; Mat. 6, 7; Jan 3, 16; Jak. 4, 8; Obj. 3, 20; Zach. 11, 10 – 14; Rz. 15, 4 – 7; Łuk. 18, 1; Rz. 9, 1 – 3; Rz. 8, 14; 1 Jan 2, 14; 1 Kor. 6, 12;

Tagi