Marian Rassek - Potęga ciszy i zaufania Bogu

Pobierz plik: nagranie

| Styczeń 11, 2017 | Bez kategorii | No Comments

Opis

Prawdziwa rodzina to słuchający Słowa Bożego i wykonujący je. Obecność Jezusa i Jego słowo jest cenniejsze niż wszystkie skarby. Czy jesteś gotów paść do stóp Jezusa i Go po prostu słuchać?

Wersety

Łuk. 10, 38 – 42; Mat. 6, 25 – 34; Iz. 30, 15 – 18; Ps 84, 11; Mat.11, 29; Jak. 4, 6; Jan 11, 1 – 44; Jan 12, 1 – 8; Zach. 4, 6;

Tagi