Marian Rassek - Pociąg, którym jest Kościół

Pobierz plik: nagranie

| Październik 29, 2016 | Bez kategorii | No Comments

Opis

Życie Kościoła ma poruszać się na dwóch torach – na łasce i jedności. Brak bojaźni bożej sprawia fałszywe przekonanie, że wszystko wolno. Budowanie jedności to budowanie w prawdzie. Prawda wyswobadza, kłamstwo związuje.

Wersety

Zach. 11, 4 – 5; Zach. 11, 7; Ps. 23, 4; Ef. 2, 7; Rz. 15, 5 – 7; 1 Tym. 2, 8; Łuk. 9, 62; Mat. 7,3 – 5; Dz. Ap. 5, 1 – 14; 2 Sam. 22, 27; Mal. 3, 18; Jan, 8, 32 – 36; 1 Mojż, 11, 1 – 9; Mat. 12, 25; Ef. 4, 25; 2 Sam. 15, 1 – 37; Iz. 43, 19;

Tagi