Marian Rassek - Gotowość do ugoszczenia

Pobierz plik: nagranie

| Lipiec 13, 2016 | Bez kategorii | No Comments

Opis

Prawdziwie wierzący nie wybiera swojego rodzaju posłuszeństwa, ale Boży. Łaska dopiero ma sens, gdy połączona jest ze świętością. Powołaniem wierzących jest podnoszenie ludzi, nie robienie światowych rzeczy. Robienie światowych rzeczy osłabia umieszczoną w wierzących moc.

Wersety

Jak. 4, 3; Hebr. 12, 28 – 29; 1 Piotr 1, 13 – 20; Ef. 2, 8 – 9; 1 Sam 15, 22; Łuk. 2, 41 – 52; 1 Jan 4, 20; Rz. 15, 1 - 7; Mat. 23, 37; Habakuk 3, 1 – 2; Ag 1, 2 – 7;

Tagi