Marian Rassek - Boży lud nie ma być zwietrzały

Pobierz plik: nagranie

| Sierpień 20, 2016 | Bez kategorii | No Comments

Opis

Siła Kościoła tkwi w Bożej miłości i Bożej mocy – nigdy w wiedzy. Stuprocentowy dowód na wzrost wierzącego – prześladowanie za wiarę. Mała ilość modlitwy i czytania Słowa Bożego, zmniejsza wrażliwość na diabelskie działanie.

Wersety

Mat. 5, 13; 1 Kor. 2, 4 - 5; Iz. 33, 6; Sal. 9, 10; Iz. 33, 14 – 16; Mat. 5, 11; Łuk. 13, 6 – 9; Mat. 7, 1 – 6; Zach. 2, 12; Ef. 4, 25; Sal. 8, 13; Mat. 24, 12; 1 Tes. 5, 21; Hebr. 4, 10 – 11;

Tagi